avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

VÀZQUEZ ADVOCATS SLP és una persona jurídica amb número de CIF 17831017, domiciliada a carrer Santa Clara, número 2, 17001 – Girona. Està inscrita al Registre Mercantil de Girona al Tom 2219, llibre 0, foli 98, secció 8, fulla GI 37028.

2. USUARIS

Tota persona que hi accedeixi, navegui, utilitzi i/o participi en els serveis i activitats desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web o portal, assumeix la condició d’USUARI i, com a tal, es compromet a observar i complir, de forma rigorosa, les disposicions aquí presents així com de qualsevol altra disposició legal que en resulti d’aplicació, obligant-se a fer un ús correcte del lloc web.

3. ÚS DEL PORTAL

L’USUARI respondrà respecte a VÀZQUEZ ADVOCATS SLP i/o respecte a tercers, de qualsevol dany i/o perjudici que poguès causar com a conseqüència de l’incompliment de les seves obligacions. L’USUARI s’obliga a no realitzar cap acció que pugui malmetre l’ús de la pàgina web. També s’obliga a no emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que pugui vulnerar els drets de propietat industrial i/o intel·lectual.

Cal que l’USUARI llegeixi les condicions d’ús de la web. El fet d’accedir a la web comportarà que l’USUARI està d’acord amb les seves condicions d’ús. En cas que l’USUARI consideri que està en desacord en relació a aquestes condicions d’ús, haurà de desistir de fer-ne ús de la pàgina web.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

VÀZQUEZ ADVOCATS SLP és titular dels drets de propietat intel·lectual dels logos, marques i demés signes distintius que hi apareixen al portal, també dels seus codis font, sense que es pugui entendre que l’ús o accés als mateixos atribueixi a l’USUARI cap dret sobre ells.

5. FINALITAT DE LA WEB

La pàgina web té caràcter única i exclusivament informatiu. S’informa a l’USUARI que la informació doctrinal i/o jurisprudencial que pugui constar a la web, pot no estar actualitzada, per la qual cosa, es recomana a l’USUARI que contacti directament amb VÀZQUEZ ADVOCATS SLP per conéixer l’estat actual de la doctrina i/o jurisprudència aplicable a les matèries que apareixen relacionades en aquesta web. No existirà cap tipus de relació professional entre els professionals de VÀZQUEZ ADVOCATS SLP i els USUARIS pel fet de que aquests accedeixin a la informació que consta en aquesta web. No s’admet per part de VÀZQUEZ ADVOCATS SLP la recepció de cap documentació i/o informació confidencial a través de les adreces de contacte que puguin constar en aquesta web, si abans l’esmentat enviament no ha estat autoritzat per algun dels professionals adscrits a VÀZQUEZ ADVOCATS SLP.

6. ENLLAÇOS

VÀZQUEZ ADVOCATS SLP no es fa responsable de la legalitat dels altres llocs web de tercers des dels qual es pugui accedir a través d’aquesta web. VÀZQUEZ ADVOCATS SLP tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

7. MODIFICACIONS

VÀZQUEZ ADVOCATS SLP es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminants els continguts publicats i/o el disseny del portar.

8. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

VÀZQUEZ ADVOCATS SLP no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys soferts i/o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, provoquin o puguin provocar perjudicis econòmics, materials i/o sobre dades, com a conseqüència de l’ús de l’esmentada informació.

VÀZQUEZ ADVOCATS SLP no garanteix que el lloc web compleixi, total o parcialment, amb les legislacions d’altres païssos que no sigui Espanya. Si l’USUARI decideix accedir i/o navegar per aquest lloc web des d’altres païssos, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc.

VÀZQUEZ ADVOCATS SLP no es fa responsable de cap dany i/o pèrdua que es derivi d’un atac de denegació de servei (DDoS), virus i/o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar al hardware, software, equip informàtic, dades i/o materials de l’usuari com a conseqüència de l’ús d’aquest lloc web i/o de la descàrrega dels seus continguts o a les que el mateix redireccioni. VÀZQUEZ ADVOCATS SLP tampoc és responsabilitza d’aquelles circumstàncies que no permetin i/o retrassin la navegació pel lloc web per causes que li siguin alienes. VÀZQUEZ ADVOCATS SLP es reserva el dret a interrompre l’accès a la pagìna web en qualsevol moment i informa a l’usuari que, amb caràcter general, no controla l’ús que els usuaris puguin fer de la pàgina web.

9. INDEPENDÈNCIA DE LES CLÀUSULES

La declaració d’alguna d’aquestes clàsules com a il·lícita, no vàlida i/o ineficaç, no afectarà a la validesa de la resta, sempre i quan no afecti al seu conjunt de forma essencial. En el cas que hi concorri algun d’aquests supòsits, la clàusula i/o clàusules afectades hauran de substituir-se per d’altres que s’ajustin a la normativa. VÀZQUEZ ADVOCATS SLP i l’USUARI renuncien a qualsevol reclamació de danys i perjudicis derivada d’aquesta circunstància.

10. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa i/o conflicte d’interpretació de les condicions que integren aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servieis d’aquest portal, serà l’espanyola, i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.

Membres de:

EL DESPATX

Som advocats especialistes de Dret Laboral a Girona amb més de 20 anys d’experiència i més de 4.500 expedients gestionats, el que ens converteix en una signatura laboralista de referència a Catalunya i líder a Girona que ofereix un assessorament especialitzat, proper i de primer nivell a les empreses que operen a Catalunya.

CONTACTE

C/ Santa Clara 2, 17001 Girona

Telèfon: 972 218 248

Fax: 972 218 248

info@vazquezadvocats.com

Membres de:

EL DESPATX

Som advocats especialistes de Dret Laboral a Girona amb més de 20 anys d’experiència i més de 4.500 expedients gestionats, el que ens converteix en una signatura laboralista de referència a Catalunya i líder a Girona que ofereix un assessorament especialitzat, proper i de primer nivell a les empreses que operen a Catalunya.

CONTACTO

C/ Santa Clara 2, 17001 Girona

Teléfono: 972 218 248

Fax: 972 218 248

info@vazquezadvocats.com